ul. Niepodległości 7
84-120 Władysławowo
Telefon: 532 06 08 08

ul. Rynkowa 3
84-140 Jastarnia
Telefon: 532 06 08 08

ul. Wiejska 133
84-150 Hel
Telefon: 532 06 08 08

Regulamin i cennik wypożyczalni rowerów

CENNIK WYPOŻYCZALNI ROWERÓW OTTOBIKE
Rower 3 biegowy  i rower męski (28″):
15 zł/godzina, 50 zł/dzień

Rower dziecięcy (24″ i 20″):
15 zł/godzina, 50 zł/dzień

Osprzęt (tylko w zestawie z rowerem):
Fotelik 15 zł/dzień
Przyczepka 15zł/godzina, 50 zł/dzień
Kask i koszyk bez opłat.
Dowóz 15zł. (Dowóz dotyczy Półwyspu Helskiego i miasta Władysławowo.)

RABATY:
od 3 dni – 10%
od 6 dni 20%

Osoba wynajmująca rower i osprzęt jest zobowiązana przedstawić do wglądu dokument tożsamości oraz podpisać umowę najmu wraz z załączonym do niej regulaminem.

Regulamin wypożyczalni rowerów

I Warunki ogólne

1. Wypożyczalnia rowerów ottobike z siedzibą w Pabianicach przy ul. Wspólnej 18 zwana dalej Wynajmującym wydaje Najemcy sprzęt rowerowy sprawny, wolny od usterek oraz czysty.

2. Opłata za najem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem.

3. Najemca może wykorzystywać sprzęt rowerowy zgodnie z jego przeznaczeniem, respektując przy tym obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ruchu drogowego. Może on korzystać z roweru jedynie na utwardzonych drogach, szlakach i ścieżkach rowerowych. Jazda po plaży jest zabroniona!!!

II Odpowiedzialność Najemcy

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu rowerowego wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe od momentu podpisania umowy i wydania sprzętu do chwili zwrotu oraz zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież przedmiotu najmu przez osoby trzecie.

3. W przypadku utraty przez Najemcę przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kwoty brutto:

opłata za utracony rower – 1500 zł, rower elektryczny – 6000zł, opłata za utracony kask – 100 zł, fotelik – 200 zł, przyczepę – 800 zł, koszyk lub zapięcie – 20 zł.

​4. Najemca użytkując przedmiot najmu czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

5. Najemca zrzeka się dochodzenia od Wynajmującego wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, kolizji jak i poniesionych przez Najemcę szkód lub doznanych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.
6. Wynajmujący ponosi koszty reperacji uszkodzeń przedmiotu najmu wynikające z normalnej jego eksploatacji.

7. Zabrania się Najemcy dokonywania napraw sprzętu rowerowego bez woli i wiedzy Wynajmującego. Wynajmujący nie pokrywa kosztów tego typu napraw.

III Zwrot sprzętu rowerowego

1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w terminie i miejscu wskazanym w umowie najmu.

2. Przedłużenie okresu najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.

3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu umowy najmu w terminie Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu opłaty za najem oraz dodatkowej opłaty w kwocie 50 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień najmu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ottobike Agnieszka Otto ul. Wspólna 18 95-200 Pabianice. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia umowy najmu bądź faktury oraz w celach księgowych.Dane mogą zostać udostępnione wyłacznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia bądź usunięcia.Podanie danych jest dobrowolne , jednak niezbędne do wystawienia umowy najmu /faktury.Regulamin polityki prywatności dostępny jest na stronie www.ottobike.pl