glowna2

ul. Niepodległości 7
84-120 Władysławowo
Telefon: 532 06 08 08

ul. Rynkowa 3
84-140 Jastarnia
Telefon: 532 06 08 08

ul. Wiejska 133
84-150 Hel
Telefon: 532 06 08 08

Regulamin i cennik wypożyczalni rowerów

Cennik

Rower 7 biegowy (28″) 10zł/godz, 40zł/dzień
Rower 3 biegowy (28″) 10zł/godz, 40zł/dzień
Rower dziecięcy (24″) 10zł/godz, 40zł/dzień
Osprzęt (tylko w zestawie z rowerem):
Fotelik 10 zł/dzień
Przyczepka 10zł/godzina, 40 zł/dzień
Kask i koszyk bez opłat.
Dowóz gratis.
Dowóz dotyczy Półwyspu Helskiego i miasta Władysławowo.
Rabaty
od 3 dni 10%
od 6 dni 20%
Osoba wynajmująca rower i osprzęt jest zobowiązana przedstawić do wglądu dokument tożsamości oraz podpisać umowę najmu wraz z załączonym do niej regulaminem.

Regulamin wypożyczalni rowerów

I Warunki ogólne

1. Wypożyczalnia rowerów ottobike z siedzibą w Pabianicach przy ul. Wspólnej 18 zwana dalej Wynajmującym wydaje Najemcy sprzęt rowerowy sprawny, wolny od usterek oraz czysty.
2. Opłata za najem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem.
3. Najemca może wykorzystywać sprzęt rowerowy zgodnie z jego przeznaczeniem, respektując przy tym obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ruchu drogowego. Może on korzystać z roweru jedynie na utwardzonych drogach, szlakach i ścieżkach rowerowych. Jazda po plaży jest zabroniona!!!

II Odpowiedzialność Najemcy

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu rowerowego wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe od momentu podpisania umowy i wydania sprzętu do chwili zwrotu oraz zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież przedmiotu najmu przez osoby trzecie.
3. W przypadku utraty przez Najemcę przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kwoty brutto:
opłata za utracony rower – 1200 zł, opłata za utracony kask – 100 zł, fotelik – 200 zł, przyczepę – 800 zł, koszyk lub zapięcie – 20 zł.
4. Najemca użytkując przedmiot najmu czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
5. Najemca zrzeka się dochodzenia od Wynajmującego wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, kolizji jak i poniesionych przez Najemcę szkód lub doznanych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.
6. Wynajmujący ponosi koszty reperacji uszkodzeń przedmiotu najmu wynikające z normalnej jego eksploatacji.
7. Zabrania się Najemcy dokonywania napraw sprzętu rowerowego bez woli i wiedzy Wynajmującego. Wynajmujący nie pokrywa kosztów tego typu napraw.

III Zwrot sprzętu rowerowego

1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w terminie i miejscu wskazanym w umowie najmu.
2. Przedłużenie okresu najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.
3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu umowy najmu w terminie Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu opłaty za najem oraz dodatkowej opłaty w kwocie 40 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień najmu.